ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
30. jun 2017.
Одлука о адекватности капитала банке
  Одлука о адекватности капитала банке, објављена у „Сл. гласнику РС”, бр. 46/2011, 6/2013, 51/2014 и 85/2016

престаје да важи 30. 6. 2017. године.


Одлука о адекватности капитала банке
, објављена у „Сл. гласнику РС”, бр. 103/2016 од 22. 12. 2016, ступила је на снагу 30. 12. 2016. године

примењује се од 30. 6. 2017. године.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880