ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
30. maj 2017.
Обавеза Комисије за финансирање локалне самоуправе по основу Закона о финансирању локалне самоуправе
  


Комисија за финансирање локалне самоуправе прати вертикалну и хоризонталну уједначеност система, степен задужености јединица локалне самоуправе и резултате измена система финансирања локалне самоуправе, и припрема годишње извештаје о томе за претходну буџетску годину.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880