ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
1. jun 2017.
Закон о изменама и допунама Кривичног законика ступа на снагу
  


Закон о изменама и допунама Кривичног законика, објављен у „Сл.  гласнику РС”, бр. 94/2016 од 24. 11. 2016. године

ступа  на снагу 1. 6. 2017, изузев одредаба члана 24, члана 27. и чл. од 35. до 38. овог закона, које ступају на снагу 1. 3. 2018, и одредаба члана 41, које ступају на снагу 2. 12. 2016. године.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880