ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
5. mart 2017.
Правилник о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља
  
Правилник о измени Правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 81/2016 од 5. 10. 2016. године

ступио је на снагу 6. 10. 2016, а примењује се до 5. 3. 2017. године.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880