ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
29. jun 2017.
Подношење пореске пријаве за коначну пореску обавезу пореза на добит за 2016. г., аконтације за 2017. г. и пореског биланса, као и уплата разлике у односу на плаћене аконтације
  29.6.2017. - Подношење пореске пријаве за коначну пореску обавезу пореза на добит за 2016. г., аконтације за 2017. г. и пореског биланса, као и уплата разлике у односу на плаћене аконтације (ко има, подноси и извештај о трансферним ценама у папирном облику)
PRIJAVA
ISSN 1820-4880