ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
1. april 2017.
Одлука о изменама и допунама Одлуке о минималним стандардима управљања информационим системом финансијске институције - почетак примене
  


Одлука о изменама и допунама Одлуке о минималним стандардима управљања информационим системом финансијске институције – објављена у „Сл. гласнику РС”, бр. 2/2017 од 13. 1. 2017. године

– ступила је на снагу 21. 1. 2017, а примењује се од 1. 4. 2017.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880