ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
31. mart 2017.
Припрема годишњег извештаја директних корисника средстава буџета локалне власти
  Директни корисници средстава буџета локалне власти припремају годишњи извештај који садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину и подносе га локалном органу управе надлежном за финансије.

 
- рок 31. март 2017. године