ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
30. jun 2017.
Пореске обавезе на дан 30.6.2017.
  1. Уплата акцизе обрачунате за период 1–15. јуна 2017. г.

2. Рефакција ПДВ-а страном обвезнику и хуманитарној организацији једном годишње за добра и услуге обављене у РС, за добра и услуге набављене у 2016. г. – Образац РЕФ 1 и РЕФ 2

3. Уплата доприноса за социјално осигурање на најнижу месечну основицу доприноса – послодавци који нису исплатили зараде за мај 2017. г.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880