ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
1. april 2017.
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност - почетак примене члана 4. и подзаконских аката
  

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност – објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 108/2016 од 29. 12. 2016. године, ступио је на снагу 1. 1. 2017. године

–  одредбе члана 4. овог закона примењиваће се од 1. априла 2017. године, осим одредбе која садржи овлашћење за доношење подзаконских аката, која се примењује од дана ступања на снагу овог закона.

Правилник о изменама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ-а са правом на одбитак претходног пореза – објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 21/2017 од 10. 3. 2017, ступио је на снагу 18. 3. 2017. године

– примењује се од 1. 4. 2017. године.

 

Правилник о утврђивању услуга предаје јела и пића за конзумацију на лицу места за сврху одређивања места промета услуга, у смислу Закона о порезу на додату вредност – објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 21/2017 од 10. 3. 2017, ступио је на снагу 18. 3. 2017. године

– примењује се од 1. 4. 2017. године.

 

Правилник о утврђивању услуга у вези са непокретностима за сврху одређивања места промета услуга, у смислу Закона о порезу на додату вредност, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 21/2017 од 10. 3. 2017, ступио је на снагу 18. 3. 2017. године

– примењује се од 1. 4. 2017. године.

 

Правилник о утврђивању превозних средстaва за сврху одређивања места промета услуга изнајмљивања тих средстава, у смислу Закона о порезу на додату вредност – објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 21/2017 од 10. 3. 2017, ступио је на снагу 18. 3. 2017. године

– примењује се од 1. 4. 2017. године.


PRIJAVA
ISSN 1820-4880