ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
14. mart 2017.
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност - почетак примене члана 4
  

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност – објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 108/2016 од 29. 12. 2016. године, ступио је на снагу 1. 1. 2017. године

–  одредбе члана 4. овог закона примењиваће се од 1. априла 2017. године, осим одредбе која садржи овлашћење за доношење подзаконских аката, која се примењује од дана ступања на снагу овог закона.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880