ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
30. jun 2017.
Одлукa о извештавању о адекватности капитала банке
  Одлукa о извештавању о адекватности капитала банке, објављена у „Сл. гласнику РС”, бр. 45/2011 и 46/2011

– престаје да важи 30. 6. 2017. године.

 

Одлукa о извештавању о адекватности капитала банке, објављена у „Сл. гласнику РС”, бр. 103/2016 од 22. 12. 2016, ступила је на снагу 30. 12. 2016. године

–  примењиваће се од 30. 6. 2017. године.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880