ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
20. april 2017.
Директни корисници буџетских средстава буџета локалне власти који имају индиректне кориснике консолидују податке из добијених извештаја индиректних корисника и састављају Консолидовани извештај о извршењу буџета, који предају органу
  Директни корисници буџетских средстава буџета локалне власти који имају индиректне кориснике консолидују податке из добијених извештаја индиректних корисника и састављају Консолидовани извештај о извршењу буџета, који предају органу надлежном за послове финансија и економије. 

Рок: 20.4.2017.