ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
20. januar 2017.
Подношење захтева за рефакцију акцизе
  


Подношење захтева за рефакцију акцизе за деривате нафте и биотечности набављене за грејање (по истеку месеца) – Образац РЕФ-Г

Подношење захтева за рефакцију акцизе за деривате нафте и биогорива, који се као моторно гориво користе за транспортне сврхе за превоз лица и ствари (по истеку квартала) – Образац РЕФ-Т

Подношење захтева за рефакцију акцизе за деривате нафте за погон бродова за превоз терета у унутрашњем речном саобраћају (по истеку квартала) – Образац РЕФ-БП

Подношење захтева за рефакцију акцизе за деривате нафте и биотечности, који се користе за производњу електричне и топлотне енергије (по истеку квартала) – Образац РЕФ-ЕТЕ

Подношење захтева за рефакцију акцизе за деривате нафте који се користе у индустријске сврхе (по истеку квартала) – Образац РЕФ-И