ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
31. mart 2017.
План поступног увођења родно одговорног буџетирања
  
План поступног увођења родно одговорног буџетирања, односно број програма и број буџетских корисника доноси министар надлежан за финансије, покрајински секретар за финансије, односно орган надлежан за буџет јединице локалне самоуправе, у сарадњи са институцијама надлежним за унапређење родне равноправности, најкасније до 31. марта текуће године за наредну годину. 

PRIJAVA
ISSN 1820-4880