ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
30. januar 2017.
Рок за подношење захтева за рефакцију ПДВ-а дипломатским и конзуларним представништвима и међународним организацијама за набавку добара и услуга у IV кварталу 2015. године (Образац РЕФ 5)
  

Обавеза доспева 30.1.2017. године.