ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
31. mart 2017.
Састављање консолидованих годишњих извештаја о извршењу буџета директних корисника средстава буџета локалне власти
  Директни корисници средстава буџета локалне власти који у својој надлежности имају индиректне кориснике средстава буџета локалне власти контролишу, сравњују податке из њихових годишњих извештаја о извршењу буџета и састављају консолидовани годишњи извештај о извршењу буџета који садржи годишњи извештај о учинку програма за претходну годину, који подносе локалном органу управе надлежном за финансије.

 
- рок 31. март 2017. године

PRIJAVA
ISSN 1820-4880