ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
15. april 2017.
Јединице локалне самоуправе достављају податаке о оствареним приходима и примањима, односно извршеним расходима и издацима.
  



Јединице локалне самоуправе достављају податаке о оствареним приходима и примањима, односно извршеним расходима и издацима. 

Рок: 15.4.2017.