ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
31. mart 2017.
Састављање консолидованих годишњих извештаја о извршењу буџета правосудних органа
  
Високи савет судства, односно Државно веће тужилаца контролишу, сравњују податке из годишњих извештаја о извршењу буџета правосудних органа који се исказују збирно у оквиру њихових раздела и састављају консолидоване годишње извештаје о извршењу буџета, које подносе Управи за трезор. 

- 31. март 2017. године