ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
25. avgust 2017.
Пренос трансферних средстава из буџета Републике јединици локалне самоуправе – ненаменски трансфери у висини једне дванаестине годишњег износа трансфера
  

Обавеза доспева 25.8.2017. године.