ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
30. jun 2017.
Одлукa о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима банке
  Одлукa о изменама и допунама Одлуке о управљању ризицима банке, објављена у „Сл. гласнику РС”, бр. 103/2016 од 22. 12. 2016, ступила је на снагу 30. 12. 2016. године

примењиваће се од 30. 6. 2017. године.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880