ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
29. avgust 2017.
Рефакција ПДВ-а традиционалним црквама и верским заједницама за добра и услуге набављене у другом кварталу 2017. г. – захтев на Обрасцу РЕФ 3А
  

Обавеза доспева 29.8.2017. године.