ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
31. januar 2017.
Паушално опорезовани обвезници, код којих се значајније променио обим пословања односно промета и други услови који су од утицаја на остваривање права на паушално опорезивање и висину пореске обавезе, подносе Образац ППДГ-1Р
  


Обавеза доспева 31.1.2017. године.