ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
1. jun 2017.
Почетак примене Закона о општем управном поступку
  


Закон о општем управном поступку, објављен у „Сл. листу СРЈ”, бр. 33/97 и 31/2001, и „Сл. гласнику РС”, бр. 30/2010

престаје да важи 1. 6. 2017. године.

Закон о општем управном поступку, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 18/2016 од 1. 3. 2016, ступио на снагу 9. 3. 2016. године

–  примењује се од 1. 6. 2017. године (изузев одредаба чл. 9, 103. и 207. овог закона, које су већ у примени).

Правилник о измени Правилника о програму и начину полагања посебног стручног испита за матичара, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 74/2016 од 2. 9. 2016, ступио на снагу 10. 9. 2016. године

– примењује се од 1. 6. 2017. године.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о програму и начину полагања државног стручног испита, објављена у „Сл. гласнику РС”, бр. 81/2016 од 5. 10. 2016, ступила на снагу 13. 10. 2016. године

– примењује се од 1. 6. 2017. године.


 

PRIJAVA
ISSN 1820-4880