ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
20. jun 2017.
Обавезе локалних органа управе
  
Локални орган управе, надлежан за финансије, подноси Управи за трезор одлуку о завршном рачуну буџета локалне власти и подноси извештај о извршењу буџета локалне власти, изузев локалних органа управе надлежних за послове финансија градских општина у саставу града, односно Града Београда, који своје одлуке о завршним рачунима буџета и извештаје о извршењу буџета достављају односно подносе граду, односно Граду Београду
PRIJAVA
ISSN 1820-4880