ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
1. jun 2017.
Почетак примене Закона о спречавању насиља у породици
  


Закон о спречавању насиља у породици, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 94/2016 од 24. 11. 2016, ступио на снагу 2. 12. 2016. године

– примењује се од 1. 6. 2017. године.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880