ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
1. april 2017.
Правилник о техничким и другим захтевима за котрљајне лежаје - почетак примене
  


Правилник о техничким и другим захтевима за котрљајне лежаје – објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 98/2016 од 8. 12. 2016. године, ступио је на снагу 16. 12. 2016. године

– примењује се од 1. 4. 2017, осим члана 16. који се примењује од дана приступања Републике Србије Европској унији.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880