ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
30. mart 2017.
Састављање консолидованог годишњег извештаја о извршењу буџета који подносе Управи за трезор.
  Директни корисници средстава буџета Републике Србије који у својој надлежности имају индиректне кориснике средстава буџета Републике Србије контролишу, сравњују податке из њихових годишњих извештаја о извршењу буџета и састављају консолидовани годишњи извештај о извршењу буџета који подносе Управи за трезор

- рок 31. март 2017. године
PRIJAVA
ISSN 1820-4880