ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
15. jun 2017.
Правилник о садржини обрасца реда вожње, садржини и начину вођења регистра и начину овере реда вожње у међумесном превозу
  Правилник о садржини обрасца реда вожње, садржини и начину вођења регистра и начину овере реда вожње у међумесном превозу, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 19/2017 од 8. 3. 2017, ступио је на снагу 16. 3. 2017. године

примењује се од 15. 6. 2017. године.


Правилник о садржини обрасца реда вожње и садржини и начину вођења регистра и овере реда вожње у међумесном и међурепубличком превозу
, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 20/96 и 20/2004

– престаје да важи 15. 6. 2017. године.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880