ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
1. mart 2017.
Прописи у пракси


Електронски часопис ''Пропис у пракси - Леге Артис'', као и комплетна архива са разним претрагама доступна је на сајту www.propisiupraksi.rs. или www.legeartis.rs.
Часопис се објављује и у штампаном облику. 
Кликом на преглед у наставку можете погледати скраћени садржај последњег броја. 

PRIJAVA
ISSN 1820-4880