ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
Одржан семинар: Радни односи у јавном сектору и привреди
18. novembar 2015.

Јавни сектор: плате, вишак запослених, положај запослених у локалној самоуправи и АПВ
 Привреда: радни односи, зараде и друге накнаде
- дводневни семинар -
1–2. децембар  2015. године, уторак и среда, од 10.00 до 16.00 часова
Београд, Хотел  „М“, Булевар ослобођења 56а

 

Компанија Инг-Про одржала је 1 и 2. децмебра 2015.године, у сарадњи са Министарством за рад, а поводом прве године издавања Билтена службених мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,  семинар на којем су била обрађена најважнија питања из области радноправне регулативе. Актуелна званична мишљења сектора и управа Министарства, као и ауторски текстови стручних лица из Министарства, доступни су у Билтену  – годишња претплата износи 9.889 динара.

На семинару су били обрађени најбитнији институти и покушати да се реше све недоумице које се јављају у примени радноправне регулативе у приватном и јавном сектору. Учесници семинара моћи ће да се упознају са широким спектром тема из области радног права, да чују предавања с примерима из праксе, да добију одговоре на питања која их интересују, као и саветодавну подршку еминентних предавача. СВИ УЧЕСНИЦИ СЕМИНАРА БЕСПЛАТНО СУ ДОБИЛИ ТРИ БРОЈА БИЛТЕНА, ОБЈАВЉЕНА У ПРВА ТРИ КВАРТАЛА 2015. ГОДИНЕ, СА ПРЕКО 300 МИШЉЕЊА.


Од тема у програму издвајамо:

Уводну реч одржао је Зоран Лазић, помоћник министра у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Закон о раду – проблеми у примени и у вези с тим мишљења објављена у БИЛТЕНИМА.  Предавач је била: Снежана Богдановић, Сектор за рад, шеф Одсека за унапређење области рада и права по основу рада у земљи и иностранству

Радни односи у органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе: Предлог закона о запосленима у АП и ЈЛС. Предавач је био представник Министарства државне управе и локалне самоуправе

Обавезе послодаваца по основу новог Закона о безбедности и здрављу на раду, предавач је била Вера Божић Трефалт,  директорка Управе за безбедност и здравље на раду

Зараде, накнаде зараде и друга примања –  проблеми који се јављају  у пракси  и у вези с тим мишљења објављена у БИЛТЕНИМА. Предавач је била: Данијела Рајковић, руководилац Групе за зараде, Сектор за рад, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Примена Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Предавач је био представник Министарства државне управе и локалне самоуправе

Нацрт Закона о платама у јавном сектору. Предавач је био представник Министарства државне управе и локалне самоуправе.