ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
Одржан семинар у Крагујевцу: Примена прописа о спречавању прања новца, са посебним освртом на обавезе рачуноводствених агенција као обвезника по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма
7. oktobar 2016.


 
УДРУЖЕЊЕ ВЛАСНИКА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ АГЕНЦИЈА УВРА НОВИ САД И КОМПАНИЈА Инг-Про д.о.о. ЗАЈЕДНИЧКИ ЈЕ ОРГАНИЗОВАЛО

ЈЕДНОДНЕВНИ   СЕМИНАР ЗА  РАЧУНОВОДСТВЕНУ АГЕНЦИЈУ (ОВЛАШЋЕНИ РАДНИК И ЊЕГОВ ЗАМЕНИК)

 

''Мере и процедуре праћења странке у примени прописа о спречавању прања новца и финансирања тероризма, са посебним освртом на обавезе рачуноводствених агенција као обвезника по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма''

15. новембар 2016. године, у Крагујевацу, у, Хотелу „Крагујевац“, Краља Петра I бр. 21


Програм је био:


09.45–10.00   Регистрација учесника семинара

10.00–10.15   Поздравна реч, представљање часописа "Прописи у пракси"  и Саветника за обрачун, опорезивање и исплату зарада, плата и других примања, издавача Инг-Про д.о.о. Београд

10.15–10.30   Правни оквир за борбу  против прања новца и финансирања тероризма

- IV Директива ЕУ

- Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања  тероризма

- Акциони план спровођења националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма

10.30–10.50   Управа за спречавање прања новца и финансирања тероризма

- Надлежност: прикупљање, анализа и прослеђивање финансијско-обавештајних података

- Улога Управе у систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма

- Обвезници

- Надзор

10.50–11.25   Законска регулатива

- Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма

- Смернице за рачуновође и ревизоре

11.25–11.40   ПАУЗА  (кафа, освежење)

11.40–13.10    Примена Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма у пракси од стране рачуноводствених агенција са посебним освртом на казнене одредбе и контролне листе сходно Закону о инспекцијском надзору

- Интерна документа које доноси рачуноводствена агенција

- Одређивање овлашћеног лица и његовог заменика

- Прихватање клијента

- Идентификација клијента

- Индикатори

- Процена ризика

- Унутрашња контрола на бази случајног узорка

- Излазне листе

- Обавеза редовног образовања

- Контролне листе

- Казнене одредбе

13.10–13.40    Пауза за ручак

13.40–15.40   Приказ примене Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма од стране рачуноводствене агенције преко КЛАУД  ПРОГРАМА СПИНИФТ (преко интернета)

15.40–16.00   Завршни део семинара

- Попуна упитника

- Подела уверења о похађању семинара

Предавачи су били:

- представник Управе за спречавање прања новца

Јован Беара, председник Пословног удружења УВРА Нови Сад, председник Групације рачуноводствених агенција Привредне коморе Србије


НАПОМЕНА:

На семинару полазницима ће бити достављен ПРИРУЧНИК за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма у пракси уз чије коршћење ће полазници семинара моћи у потпуности да воде све потребне евиденције прописане Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, које се при контролама Управе за спречавање прања новца траже

Учесницима семинара подељени су ВАУЧЕРИ за коришћење КЛАУД ПРОГРАМА СПИНИФТ  (Бесплатно до краја 2016  и 50% од цене коришћења програма у 2017 години).

Након завршеног семинара полазници ће бити способни да сами сачињавају документацију у вези са применом прописа о спречавању прања новца и финансирању тероризма.
PRIJAVA
ISSN 1820-4880