ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
Усвојен нови сет закона
30. decembar 2016.У бази Прописи.нет ажурирани су нови закони објављени у ''Сл. гласнику РС'', бр. 108/2016 од 29.12.2016. године и то:

- Закон о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору
- Закон о измени Закона о јавним медијским сервисима
- Закон о измени Закона о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис
- Закон о измени Закона о уређењу судова
- Закон о изменама и допунама Закона о тржишту капитала
- Закон о изменама и допунама Закона о преузимању акционарских друштава
- Закон о измени и допуни Закона о јавној својини
- Закон о изменама и допунама Закона о акцизама
- Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност
- Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
- Закон о преузимању обавеза акционарског друштва за производњу петрохемијских производа, сировина и хемикалија "ХИП - Петрохемија" Панчево према привредном друштву"Нафтна индустрија Србије" а.д. Нови Сад и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије
- Закон о изменама и допунама Царинског Закона
- Закон о проценитељима вредности непокретности
- Закон о изменама и допуни Закона о регулисању јавног дуга Савезне Републике Југославије по основу девизне штедње грађана
- Закон о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ