ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
СЕМИНАР: Мере и процедуре праћења странке у примени прописа о спречавању прања новца и финансирања тероризма
17. maj 2017.

Kомпанија Инг-Про д.о.о. и Пословно удружење власника рачуноводствених агенција УВРА Нови Сад заједнички организују

ЈЕДНОДНЕВНИ СЕМИНАР ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНE АГЕНЦИЈE:

МЕРЕ И ПРОЦЕДУРЕ ПРАЋЕЊА СТРАНКЕ У ПРИМЕНИ ПРОПИСА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ОБАВЕЗЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ АГЕНЦИЈА, МЕЊАЧА, РЕВИЗОРА, АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТ НЕКРЕТНИНА КАО ОБВЕЗНИКА ПО ЗАКОНУ О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА


16. 6. 2017. године, петак, од 10.00 до 16.00 часова
Београд, хотел „Палас”, Топличин венац 23

 
ПРОГРАМ СЕМИНАРА

9.45–10.00: Регистрација учесника семинара

10.00–10.15:
 Поздравна реч

- Представљање часописа Пословни саветник, издавач: Инг-Про д.о.о. Београд

10.15–10.35: Правни оквир за борбу против прања новца и финансирања тероризма

- IV Директива ЕУ
- Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања  тероризма

10.35–10.55: Управа за спречавање прања новца и финансирање тероризма

- Обвезници
- Надзор

10.55–11.30: Законска регулатива

- Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма
- Смернице за рачуновође и ревизоре

11.30–12.00: Пауза за кафу

12.00–13.30: Примена Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма у 
                       пракси од стране рачуноводствених агенција, мењача, ревизора, агенција за промет некретнина са                        посебним освртом на казнене одредбе и контролне листе, сходно Закону о инспекцијском надзору

- Интерна документа
- Одређивање овлашћеног лица и његовог заменика
- Прихватање клијента 
- Идентификација клијента 
- Индикатори
- Процена ризика
- Унутрашња контрола на бази случајног узорка
- Излазне листе
- Обавеза редовног образовања запослених
- Контролне листе
- Казнене одредбе

13.30–14.15: Пауза за ручак 

14.15–15.15: Приказ примене Закона о спречавању прања новца и финансирању 
                      тероризма у пракси од стране рачуноводствене агенције преко КЛАУД  
                      ПРОГРАМА СПИНИФТ (преко интернета)

15.15–16.00: Завршни део семинара 

- Питања везана за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма
- Попуна упитника
- Подела уверења о похађању семинара

Предавач:
Јован Беара, председник Пословног удружења УВРА Нови Сад 

Полазници семинара ће бити обучени за комплетну примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма у пракси путем вођење прописаних евиденција, доношења одлука и правилника које је свака рачуноводствена агенција дужна да донесе и пропише, у сопственој режији или преко програма СПИНИФТ.
По одржаном семинару полазници ће путем мејла добити комплетне моделе аката и одлука које као рачуноводствена агенција морају донети. 
 
Цена: Котизација износи 3.900 динара + 20% ПДВ-а, и обухвата: 
         
- предавање,
- уверење о похађању семинара,
- примерак Практикума за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма у пракси рачуноводствених агенција, мењача, ревизора, агенција за промет некретнина као обвезника по Закону,
- скраћено  упутство за коришћења програма СПИНИФТ за примену Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма од стране рачуноводствених агенција,
- моделе аката и одлука које су рачуноводствене агенције, мењачи, ревизори и агенције за промет некретнина дужне да донесу,
- примерак часописа Пословни саветник,
- освежење у паузама (кафа, ручак). 

Посебан попуст остварују:

- корисници Инг-Про издања – попуст од 10%;
- претплатници на штампано издање часописа Прописи у пракси – Леге Артис – право да уз ваучер бесплатно присуствују семинару;  
- корисници програма СПИНИФТ – право да остваре попуст од 10%.  

За сва обавештења позовите нас на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, факс 011/2836-474, или нам пишите на: savetovanje@ingpro.rs.

За учествовање на саветовању, кликом на линк у наставку обавезно попуните електронску пријаву:

ПРИЈАВА