ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист општине Инђија", бр. 13/2017 од 26.5.2017. године
15. jun 2017.


Одлука о ребалансу буџета општине Инђија за 2017. годину

Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта за општину Инђија за 2017. годину

Програм о допуни Програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта за 2017. годину

Одлука о одређивању стајалишта за међумесни превоз путника на територији општине Инђија

Одлука о конверзији потраживања општине Инђија у трајни улог општине Инђија у капиталу Саобраћајног предузећа "ЛАСТА" АД Београд и придруживању заједничкој продаји капитала у поступку приватизације саобраћајног предузећа "Ласта" АД Београд

Одлука о допуни Одлуке о мрежи предшколских установа на територији општине Инђија

Одлука о измени Одлуке о преносу новчаних средстава солидарне стамбене изградње

Правилник о измени и допунама Правилника о раду у Општинској управи општине ИнђијаPRIJAVA
ISSN 1820-4880