ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
Штампано издање - Саветник за јавне набавке
2. oktobar 2015.

- обогаћен моделима аката у поступку јавне набавке -

Аутор: Милош Јовић, саветник у Управи за јавне набавке

Саветник за јавне набавке намењен је свим актерима у области јавних набавки, наручиоцима, понуђачима, теоретичарима, практичарима. За наручиоце представља водич ка успешном планирању, ефикасној реализацији поступка и одговарајућем праћењу извршења јавних набавки, а за понуђаче је водич ка успешној припреми понуда.

Кроз јединствен и оригиналан концепт, на преко 550 страна, читаоцима разјашњава најважније институте из области јавних набавки укључујући и свеобухватне законске измене.

Базиран је на примерима добре и лоше праксе, садржи одабрана тумачења одредаба закона, мишљења о основаности примене преговарачког поступка Управе за јавне набавке, као и одабране одлуке Републичке комисије за заштиту права. Обогаћен је моделима аката у поступку јавне набавке, као и пречишћеним текстовима Закона о јавним набавкама и  новим подзаконским актима које је у октобру 2015. године донела Управа за јавне набавке.

Цена књиге је 4.990,00 динара + ПДВ од 10%.

За све остало позовите нас на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, на мејл: office@ingpro.rs или на факс: 011/2836-474.