ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Крагујевца", бр. 21/2017 од 4.8.2017. године
10. avgust 2017.

 

 

 

 

Одлука о утврђивању броја, облика и изгледа гласачких листића за изборе за чланове Савета грађана у месним заједницама на територији града Крагујевца
Програм о четвртој измени Програма распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта у 2017. години број 66-10/17-V од 31. марта, 5. маја, 30. маја и 13. јула 2017. године
Решења о образовању Комисије за спровођење јавног огласа за одређивање мртвозорника
Решење о измени Решења о образовању Комисије за утврђивање посебних услова за постављање платформе за летњу башту на јавној површини


PRIJAVA
ISSN 1820-4880