ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Крагујевца", бр. 13/2017 од 2.6.2017. године
15. jun 2017.

Програм о трећој измени и допуни Програма спровођења друштвене бриге за здравље на територији града Крагујевца за 2017. годину

Програм о изменама и допунама Програма коришћења и распоређивања средстава субвенција Градске управе за комуналне и инспекцијске послове у 2017. години

Програм о другој измени Програма распореда средстава дотација невладиним организацијама у области спорта за 2017. годину број: 66-10/17-V од 31. марта и 5. маја 2017. године

Закључак о измени Плана локација за постављање башти типа "А"PRIJAVA
ISSN 1820-4880