ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
Скупштина усвојила нове законе
24. decembar 2016.


У наставку кликом на линк, преузмите текстове усвојених закона:

''Сл. гласник РС'', бр. 104/2016

- Закон о становању и одржавању зграда,
- Закон управљању аеродромима,
- Закон о транспорту опасне робе,
- Закон о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима,
- Закон о изменама и допунама Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама

 


PRIJAVA
ISSN 1820-4880