ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Београда", бр. 56/2017 од 1.8.2017. године
17. avgust 2017.

 

 

Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Барајево за 2017. годину
Одлука о месним заједницама на територији градске општине Барајево
Одлука о додели јавних признања Градске општине Барајево за 2017. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе културе - Центар за културу Барајево
Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације Градске општине Барајево
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Градске општине Сурчин за 2017. годину
Одлука о некатегорисаним путевима на подручју Градске општине Сурчин


PRIJAVA
ISSN 1820-4880