ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Новог Сада", бр. 29/2017 од 19.6.2017. године
21. jun 2017.

Решење о измени и допуни Решења о образовању и именовању Жалбене комисије

Правилник о изменама Правилника о суфинансирању истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине

Решење о образовању и именовању председника и чланова Комисије за реализацију мера Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Новог Сада за 2017. годину

Одлука о изменама Одлуке о промени цена паркирања, уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возилаPRIJAVA
ISSN 1820-4880