ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
Објављен фебруарски број часописа Прописи у пракси
1. februar 2017.

Објављен је фебруарски број часописа ''Прописи у пракси - Леге Артис''.
Актуелни електронски број као и комплетна архива са разним претрагама доступна је на сајту www.propisiupraksi.rs или www.legeartis.rs.
Часопис се објављује и у штампаном облику.
Кликом на преглед у наставку можете погледати скраћени садржај овог броја.