ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
Објављен мајски број часописа Прописи у пракси
28. april 2017.


Објављен је мајски број часописа ''Прописи у пракси - Леге Артис''. 
Актуелни електронски број као и комплетна архива са разним претрагама доступна је на сајту www.propisiupraksi.rs или www.legeartis.rs
Часопис се објављује и у штампаном облику. 
Кликом на преглед у наставку можете погледати скраћени садржај овог броја. 


PRIJAVA
ISSN 1820-4880