ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
НОВО! Електронски часопис Пословни саветник
30. mart 2017.Електронски часопис „Пословни саветник” налази се на интернет страници www.poslovnisavetnik.net. 
Часопис садржи увек актуелне чланке из области пореза, рачуноводства, буџетског рачуноводства и других сродних области. 
Комплетне чланке могу читати само претплатници, уносом корисничког имена и лозинке.
Сви текстови на сајту могу се штампати и копирати сагласно Закону о ауторском и сродним правима.
На сајту се налазе и сви бројеви часописа у пдф формату. Скраћене верзије часописа у пдф-у доступне су свим посетиоцима сајта.
Часопис се може прегледати и на ћириличком и на латиничком писму.
На насловној страни сајта се налазе последње додати чланци, а све чланке читаоци могу претраживати по речима у називу и тексту чланка и према областима којима припадају. Осим тога, на насловној страни, опција News ticker, читаоци могу пратити који су чланци последњи додати.
У часопису се налази и детаљан календар пореских и других обавеза.
Кликом на  Каматни калкулатор претплатници тог издања му могу приступити. 

Најважније о рубрикама у часопису:

ПОРЕЗИ
Пратимо и објашњавамо примену свих пореских прописа – ПДВ, акцизе и порески поступак, али и примену пореза и доприноса на лична примања запослених и других лица, као и пореске обавезе по основу покретне и непокретне имовине, капитала и сл. Нећемо заборавити ни примену прописа о избегавању међународног двоструког опорезивања.

РАЧУНОВОДСТВО
Пратимо рачуноводствене промене привредних субјеката од отварања пословних књига на почетку године, преко актуелних промена у току године, до пописа и састављања годишњег рачуна.

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО  
Месечно пратимо пословање буџетских корисника и дајемо актуелне обрачуне у књиговодству по буџетским прописима.
 
ЗАРАДЕ, ПЛАТЕ И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА
Актуелни обрачуни зарада, накнада зарада и других примања запослених из радног односа и других лица која ангажују послодавци по уговорима ван радног односа. Објашњавамо како обрачуне тих примања са становишта Закона о раду, тако и са становишта примене пореских прописа. Паралелно са зарадама дајемо и примере обрачуна плата и других личних примања запослених и других лица код буџетских корисника, уважавајући специфичности обрачуна у здравству, просвети али и у јединицама локалне самоуправе, посебно имајући у виду предстојећу примену законских прописа о платама у јавном сектору.

ОСТАЛО:
У овом делу часописа пратимо и новине у платном промету, актуелности у спровођењу царинских прописа; дајемо тумачења министарстава и друге актуелне теме.
Дати су најбитнији статистички подаци о кретању зарада, плата, потрошачких цена, каматних стопа и др. у рубрици под називом СТАТИСТИКА.

 

Цена претплате

Назив издања

број/ком.

јед. цена у дин.

 

ПДВ 10% у дин.

Укупна цена у дин. са ПДВ-ом

ПОСЛОВНИ САВЕТНИК – електронски часопис
- претлата на 12 месеци

1

10.000,00

1,000,00

11.000,00

 Рок плаћања: 
- за штампано издање – 15 дана од извршене испоруке бројева за 2017. годину, који су до уговарања претплате изашли из штампе и примљеног рачуна на адресу Наручиоца.
- за електронско издање – 15 дана од активирања корисничког налога и примљеног рачуна на адресу Наручиоца.
 
Часопис можете поручити на: 011/2836-817, 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, факс 011/2836-474 или на мејл: office@ingpro.rs