ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Панчева", бр. 14/2017 од 24.7.2017. године
7. avgust 2017.

 

 

 

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Градској управи, Градској служби за буџетску инспекцију, Служби интерне ревизије града Панчева, Градском правобранилаштву и Стручној служби заштитника грађана града Панчева


PRIJAVA
ISSN 1820-4880