ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист ЦГ - општински прописи", бр. 33/2017 од 2.8.2017. године
15. avgust 2017.


 

Програм мјера за подстицај развоја пољопривреде за 2017. годину
Одлука о изради Детаљног урбанистичког плана "РАЗВРШЈЕ" - Жабљак
Одлука о доношењу Урбанистичког пројекта "Спортско рекреативни комплекс Балабани"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Дахна 1"
Одлука о доношењу Детаљног урбанистичког плана "Цијевна 2-дио А"
Одлука о измјенама Одлуке о печатима
Измјене Етичког кодекса изабраних представника и функционера у локалној самоуправи Главног града - Подгорице
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о буџету општине Мојковац за 2017. годину
Правилник о расподјели намјенских средстава за рјешавање стамбених проблема локалних службеника и намјештеника у општини Мојковац
Одлука о ослобађању плаћања дијела обавеза по основу годишње накнаде за коришћење комерцијалних објеката на локацији "Крушке" који за приступ тим објектима користе локални и некатегорисани пут
Одлука о измјени и допуни Одлуке о финансирању спорта
Акциони план за 2017. годину стратешког плана развоја општине Мојковац 2012-2019
Пословник о раду Општинске изборне комисије
Одлука о организацији вршења повјерених послова премјештања возила
Одлука о усвајању завршног рачуна буџета општине Плужине за 2016. годину


PRIJAVA
ISSN 1820-4880