ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист ЦГ - општински прописи", бр. 25/2017 од 12.6.2017. године
23. jun 2017.


Правилник о условима и поступку за остваривање једнократне новчане помоћи

Упутство о раду трезора Главног града Подгорица

Одлука о изради измјена и допуна Урбанистичког пројекта "Беглаке" у Подгорици

Одлука о изради измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Забјело 9" у Подгорици

Одлука о измјени Одлуке о изради Локалне студије локације "Рогами" у Подгорици

Одлука о измјени Одлуке о изради Детаљног урбанистичког плана "Горња Горица 3 - Дио Б" у Подгорици

Одлука о измјени Одлуке о изради Локалне студије локације "Сервисно складишна зона уз југоисточну обилазницу" у Подгорици

Допуна Програма уређења простора за 2017 годину

Одлука о измјени и допуни Одлуке о изради Измјена и допуне Детаљног урбанистичког плана за локалитет "Улцињско поље" у оквиру урбанистичких парцела бр. 8, 8а, 9, 10 и 22 у УлцињуPRIJAVA
ISSN 1820-4880