ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Зрењанина", бр. 15/2017 од 7.72017. године
14. jun 2017.

Одлука о формирању, организацији и опремању Јединице цивилне заштите опште намене на територији града Зрењанина

Решење о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање на територији града ЗрењанинаPRIJAVA
ISSN 1820-4880