ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Зрењанина", бр. 19/2017 од 5.7.2017. године
4. avgust 2017.

 

 

Одлука о изменама Статута града Зрењанина
Одлука о измени Одлуке о Правобранилаштву града Зрењанина
Одлука о измени и допуни Одлуке о накнадама за услуге које врши Градска управа
Измена и допуна Кадровског плана Градске управе града Зрењанина за 2017. годину
Измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2017. годину


 


PRIJAVA
ISSN 1820-4880