ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист АПВ", бр. 36/2017 од 2.8.2017. годинe
10. avgust 2017.


 

 

 

Правилник о измени Правилника о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања
Решење о разрешењу дужности сталног судског тумача за мађарски и немачки језик


PRIJAVA
ISSN 1820-4880