ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист АПВ", бр. 30/2017 од 21.6.2017. годинe
28. jun 2017.


Покрајинска уредба о изменама Покрајинске уредбе о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне покрајине Војводине


PRIJAVA
ISSN 1820-4880