ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист ЦГ", бр. 51/2017 од 3.8.2017. године
17. avgust 2017.

 

 

Закон о Војсци Црне Горе
Закон о Пријестоници
Закон о хемикалијама
Закон о уређењу тржишта пољопривредних производа
Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама
Закон о измјени и допуни Закона о парничном поступку
Закон о измјенама и допунама Закона о енергетици
Закон о измјенама и допунама Закона о прекршајима
3акон о измјенама и допунама Закона о грађевинским производима
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе при Светој Столици и Сувереном Малтешком реду
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Црне Горе у Републици Словенији
Указ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног Амбасадора Црне Горе у Републици Словенији
Уредба о захтјевима за производњу и стављање у промет медициниране хране за животиње
Одлука о допуни Статута Акционарског друштва за услужне дјелатности у ваздушном саобраћају "Аеродроми Црне Горе"
Одлука о усклађивању висине основа за остваривање права на материјално обезбјеђење и висине материјалних давања из социјалне и дјечје заштите
Одлука о усклађивању мјесечних новчаних примања корисника права из борачке и инвалидске заштите
Правилник о измјенама Правилника о критеријумима и условима за утврђивање процента инвалидитета, преостале радне способности и могућности запослења
Правилник о измјенама Правилника о начину и условима остваривања права на професионалну рехабилитацију
Правилник о саставу и начину рада Комисија за професионалну рехабилитацију
Правилник о измјенама и допуни Правилника о примјени Закона о акцизама
Правилник о измјенама и допуни Правилника о начину и условима повраћаја акцизе на минерална уља
Рјешење о издавању лиценце организатору образовања одраслих Факултету за црногорски језик и књижевност, Цетиње
Рјешење о издавању лиценце Јавној установи гимназија "Слободан Шкеровић" Подгорица
Одлука Уставног суда ЦГ којом се одбија предлог за утврђивање неуставности и незаконитости одредбе члана 92. став 4. Статута Универзитета Црне Горе, бр. 07-304, од 4. фебруара 2015. године (Билтен Универзитета Црне Горе, број 337/15.), који је донио Управни одбор Универзитета Црне Горе, У-I бр. 23/15
Одлука Уставног суда ЦГ којом се усваја уставна жалба и утврђује да је подносиоцу уставне жалбе, због недјелотворне истраге Основног државног тужилаштва у Подгорици, у предмету Ктн. бр. 656/15, формираном поводом догађаја од 24. октобра 2015. године, повријеђено право, из члана 28. Устава Црне Горе и члана 3. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода и наложе Основном државном тужилаштву у Подгорици да предузме друге одговарајуће мјере и радње, ради спровођења темељне, брзе и независне истраге, која треба да осигура идентификовање и кривично гоњење полицијских службеника Управе полиције Црне Горе - Специјалне антитерористичке јединице, за које се основано сумња да су, на штету подносиоца, извршили кривично дјело злостављање, из члана 166. а став 2. у вези става 1. Кривичног законика. Основно државно тужилаштво у Подгорици, дужно је да изврши ову одлуку Уставног суда, у року од 3 (три) мјесеца од дана објављивања у "Службеном листу Црне Горе" и да, након истека тог рока, достави извјештај Уставном суду о извршењу Одлуке, У-III бр. 50/17
Одлука Уставног суда ЦГ којом се укидају одредбе чл. 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. и 9., члана 10. став 1. тачка 1. ал. 1. и 2. и тач. 2., 3. и 4. и чл. 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 20.а, 21., 22., 22а, 23., 24., 25., 26., 26.а, 26.б и члана 27. Одлуке о увећању зараде државним службеницима и намјештеницима за обављање одређених послова ("Службени лист Црне Горе", бр. 54/10. и 62/11.), коју је донијела Влада Црне Горе и престају да важе даном објављивања ове одлуке, У-II бр. 4/15
Рјешење о упису у Регистар извозника дувана, обрађеног дувана и дуванских производа, број: 01-50/481/1-2
Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину и критеријумима за рјешавање стамбених потреба судија
Рјешење о одобрењу јавне понуде за преузимање
Рјешења о именовању, разрјешењу, престанку мандата, постављењу (Министарство културе; Министарство економије; Министарство здравља; Министарство пољопривреде и руралног развоја; Министарство одбране; Јавна установа Народни музеј Црне Горе; Министарство рада и социјалног старања; Министарство вањских послова)


PRIJAVA
ISSN 1820-4880