PROPISI.NET | Подношење захтева на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ, за рефакцију
IngPro
IngPro
20. avgust 2018.
Подношење захтева на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ, за рефакцију акцизе на деривате нафте, односно биотечности набављене за грејање
  

 

 

Подношење захтева на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ за рефакцију акцизе за деривате нафте и биотечности који се користе као енергетско гориво у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе (по истеку месеца)


датум обавезе
20. 8. 2018.

PRIJAVA
приступ издањима