ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
20. april 2018.
Подношење захтева на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ, са прилозима РЕФ-ЕТЕа и РЕФ-ЕТЕб, за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно биотечности
  

 

 

Подношење захтева на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ, са прилозима РЕФ-ЕТЕ-а и РЕФ-ЕТЕб, за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, односно биотечности из члана 9. став 1. т. 3) и 7) Закона, који се користе као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије (по истеку квартала – од 1. 1. до 31. 3. 2018)


датум обавезе
20. 4. 2018.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880