IngPro
IngPro
10. avgust 2018.
Надлежни орган локалне власти једном месечно доставља министарствима надлежним за начин и контролу обрачуна и исплате зараде у јавним предузећима Извештај о извршеној уплати средстава (разлика) по умањењу зарада/плата за месец јул 2018. г.
  

 

 

Надлежни орган локалне власти једном месечно доставља министарствима надлежним за начин и контролу обрачуна и исплате зараде у јавним предузећима Извештај о извршеној уплати средстава (разлика) по умањењу зарада/плата за јули 2018. г.

датум обавезе

10. 8. 2018.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима