ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
11. jun 2018.
Надлежни орган локалне власти једном месечно доставља министарствима надлежним за начин и контролу обрачуна и исплате зараде у јавним предузећима Извештај о извршеној уплати средстава (разлика) по умањењу зарада/плата за месец април 2018. г.
  

 

 

Надлежни орган локалне власти једном месечно доставља министарствима надлежним за начин и контролу обрачуна и исплате зараде у јавним предузећима Извештај о извршеној уплати средстава (разлика) по умањењу зарада/плата за мај 2018. г.

датум обавезе

11*. 6. 2018.

______________

* Чланом 80. став 5. Закона о општем управном поступку прописано је да, ако последњи дан рока пада на дан у коме орган не ради, рок истиче кад протекне први наредни радни дан.

PRIJAVA
приступ издањима