IngPro
IngPro
10. oktobar 2018.
Надлежни орган локалне власти једном месечно доставља министарствима надлежним за начин и контролу обрачуна и исплате зараде у јавним предузећима Извештај о извршеној уплати средстава (разлика) по умањењу зарада/плата за месец септембар 2018. г.
  

 

 

Надлежни орган локалне власти једном месечно доставља министарствима надлежним за начин и контролу обрачуна и исплате зараде у јавним предузећима Извештај о извршеној уплати средстава (разлика) по умањењу зарада/плата за септембар 2018. г.

датум обавезе

10. 10. 2018.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима